15 March 2012
บริษัทเชลล์: ควรรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหาย และกำจัดมลพิษจากน้ำมัน
พวกเราเรียกร้องให้ท่านตระหนักว่าบริษัทควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการรั่วไหลของน้ำมันในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ ดังนี้ *จัดสรรเงินเต็มจำนวนมูลค่า หนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประมาณการโดยองค์การสิ่งแวดล้อมโลก (UNEP) ว่าเป็นเงินเริ่มต้นที่จำเป็นในการตั้งกองทุนเพื่อกำจัดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำมันในเขตโอโกนิแลนด์ (Ogoniland) *กำจัดคราบน้ำมันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในโบโดและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำมันรั่วไหลในครั้งนี้ โดยปรึกษาหารือร่วมกับชุมชนท้องถิ่น *สนับสนุนการจัดทำประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับมลภาวะที่เกิดจากอุตสาหกรรมน้ำมันในพื้นที่อื่นๆ ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ *ชดใช้ค่าเสียหายให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
54
Actions taken

Take Action

Petition
663,241
Total Actions taken
by people like you