13 March 2012
BROŃ POD KONTROLĄ – czas na kuloodporny Traktat o Handlu Bronią

Millions of people are being killed, injured, raped, repressed and forced to flee their homes every year as a result.

Wzywam rządy wszystkich państw do ustanowienia Traktatu o Handlu Bronią, który będzie efektywnie zapobiegał okrucieństwom i nadużyciom powodowanym przez handel bronią. Co roku miliony ludzi zostaje zabitych lub rannych, są gwałceni, represjonowani i wypędzani ze swoich domów w wyniku niekontrolowanego handlu bronią. Ochrona zdrowia, edukacja i inne usługi stają się dla nich niedostępne, a ich środki do życia zostają zniszczone. Świat potrzebuje Traktatu o Handlu Bronią, zapobiegającego transferom broni, która może bezpośrednio przyczynić się do poważnych naruszeń praw człowieka. Traktat powinien obejmować wszystkie rodzaje broni konwencjonalnej, także amunicję.

16733
Actions taken

Take Action

Campaign has expired
663,240
Total Actions taken
by people like you