05 mayo 2011
Oczyść Deltę Nigru
Zanieczyszczenie wydobyciem ropy w Delcie Nigru zagroziło zdrowiu mieszkających tam ludzi, zniszczyło ich środki utrzymania, glebę i wodę, oraz wpędziło ich jeszcze głębiej w ubóstwo.
2708
acciones emprendidas

Actúa

Appeal for Action

¡Actúa!

Wyślij email do Prezydenta Nigerii z żądaniem zaangażowania w oczyszczenie Delty Nigru i prawnego uregulowania wydobycia ropy przez koncerny naftowe.

Clean up the oil industry in the Niger Delta

Wasza Ekscelencjo,
piszę w bardzo niepokojącej sprawie wpływu zanieczyszczenia spowodowanego przez przemysł naftowy na przestrzeganie praw człowieka ludności Delty Nigru. Tradycyjne środki utrzymania, takie jak rybołówstwo i rolnictwo, zostały zniszczone a ograniczenie dostępu do czystej żywności i wody zagroziło zdrowiu tysięcy osób. Wzywam Pana:
- Aby wyegzekwować istniejące prawo i zreformować istniejące ustawodawstwo by zapewnić, że wydobycie ropy naftowej jest efektywnie regulowane;
- Aby publicznie zobowiązał się Pan do oczyszczenia Delty Nigru w pełni konsultując swoje decyzje z dotkniętymi zanieczyszczeniem społecznościami;
- Aby zapewnić, że wpływ przemysłu naftowego na prawa człowieka jest ściśle monitorowany, a rezultaty monitoringu są publicznie dostępne.

Firma con tu nombre

663,219
acciones emprendidas
por personas como tú