06 mai 2011
Avskaffa dödsstraffet i Vitryssland

Vitryssland är det sista landet i Europa som fortfarande genomför avrättningar. Dödsstraffet är det yttersta förnekandet av mänskliga rättigheter. I Vitryssland förvärras läget av ett undermåligt rättssystem som bryter mot internationella standarder. Det rapporteras att fångar utsätts för tortyr för att "erkänna" och får reda på sin dödsdom ögonblick innan avrättningen. Amnesty International, Människorättscentret Viasna och Helsingforskommittén i Vitryssland motsätter sig dödsstraff i samtliga fall, utan undantag. Vi uppmanar er att omedelbart införa ett moratorium och omvandla straffen för alla dem som är dömda till döden som ett första steg mot att avskaffa dödsstraffet.

18786
appels envoyés

Passez à l'action

Pétition
663,220
Nombre total d’actions entreprises
par des personnes telles que vous