05 mai 2011
Städa upp i oljeindustrin i Nigerdeltat

Endemic oil industry pollution in the Niger Delta has put people's health at risk and damaged livelihoods, pushing many people deeper into poverty.
Oljeindustrins föroreningar i Nigerdeltat är ett hot mot människors hälsa och försämrar deras möjligheter att försörja sig, vilket fördjupar fattigdomen.

2708
appels envoyés

Passez à l'action

Appel à l'action

Passez à l'action

Skicka e-post till Nigerias president,med uppmaningen att rensa upp i Nigerdeltat och reglera oljeindustrin.

Clean up the oil industry in the Niger Delta

Ers Excellens,

Jag är orolig för för oljeindustrins påverkan på människors rättigheter i Nigerdeltat. Möjligheterna att försörja sig på fiske och jordbruk har försämrats, och den minskade tillgången till mat och rent vatten hotar tusentals människors hälsa.

Jag ber Er att:
• upprätthålla rådande lagar och reformera lagstiftningen för att effektivt reglera oljeindustrin
• offentligt lova att rensa upp föroreningarna från oljeindustrin, i samråd med de påverkade samhällena
• säkerställa att oljeindustrins påverkan på mänskliga rättigheter noggrant övervakas, och att resultaten offentliggörs.

Signature

663,241
Nombre total d’actions entreprises
par des personnes telles que vous