13 mars 2012
BROŃ POD KONTROLĄ – czas na kuloodporny Traktat o Handlu Bronią

Millions of people are being killed, injured, raped, repressed and forced to flee their homes every year as a result.

Wzywam rządy wszystkich państw do ustanowienia Traktatu o Handlu Bronią, który będzie efektywnie zapobiegał okrucieństwom i nadużyciom powodowanym przez handel bronią. Co roku miliony ludzi zostaje zabitych lub rannych, są gwałceni, represjonowani i wypędzani ze swoich domów w wyniku niekontrolowanego handlu bronią. Ochrona zdrowia, edukacja i inne usługi stają się dla nich niedostępne, a ich środki do życia zostają zniszczone. Świat potrzebuje Traktatu o Handlu Bronią, zapobiegającego transferom broni, która może bezpośrednio przyczynić się do poważnych naruszeń praw człowieka. Traktat powinien obejmować wszystkie rodzaje broni konwencjonalnej, także amunicję.

16733
appels envoyés

Passez à l'action

Campaign has expired
663,219
Nombre total d’actions entreprises
par des personnes telles que vous